Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.165.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2020

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 107 z dnia 31 marca 2020 r.)

(2020/C 165/10)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2020 r.)

Strona 136, rozdziały 9 i 9 0, tytuł 9 - "Ogółem" oraz pozycja "OGÓŁEM": zamiast:

grafika

powinno być:

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.