Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.166.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 19 z dnia 15 stycznia 2019 r.)

(2019/C 166/07)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2019 r.)

Strona 3, kolumna "Środki 2018":

- wiersz "Rozdział 4 0":

zamiast: "490 452",

powinno być: "558 074";

- wiersz "Tytuł 4 - Ogółem":

zamiast: "2 280 452",

powinno być: "2 348 074";

- wiersz "OGÓŁEM":

zamiast: "44 413 567",

powinno być: "44 481 189".

Strona 3, kolumna "Nowa kwota":

- wiersz "Rozdział 4 0":

zamiast: "490 452",

powinno być: "558 074";

- wiersz "Tytuł 4 - Ogółem":

zamiast: "2 280 452",

powinno być: "2 348 074";

- wiersz "OGÓŁEM":

zamiast: "44 191 067",

powinno być: "44 258 689".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.