Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.165.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

SPROSTOWANIA
Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2020

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 107 z dnia 31 marca 2020 r.)

(2020/C 165/06)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2020 r.)

Strona 51, rozdziały 1 1, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8 i 1 9:

zamiast:

Tytuł

Rozdział

DziałŚrodki 2020Środki 2019Wynik 2018
ZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatności
[....][...]
1 1WYDATKI NA PERSONEL44 398 00044 398 00041 353 65341 353 65339 574 070,7239 084 826,41
[....][...]
1 5WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW--797 440797 440647 136,31647 136,31
1 6SZKOLENIA500 000500 000--0,-0,-
1 7OPIEKA SPOŁECZNA1 455 0001 455 0001 325 0001 325 0001 243 543,671 238 334,42
1 8WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI8 0008 0005 327,022 861,02
1 9USŁUGI ZEWNĘTRZNE1 431 0001 431 000--0,-0,-"

powinno być:

Tytuł

Rozdział

DziałŚrodki 2020Środki 2019Wynik 2018
ZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatności
"[...][...]
1 1WYDATKI NA PERSONEL44 398 00044 398 00042 151 09342 151 09340 221 207,0339 731 962,72
[...][...]
1 5SZKOLENIA500 000500 000--0,-0,-
1 6OPIEKA SPOŁECZNA1 455 0001 455 0001 325 0001 325 0001 243 543,671 238 334,42
1 7WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI8 0008 0005 327,022 861,02
1 8USŁUGI ZEWNĘTRZNE1 431 0001 431 000--0,-0,-"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.