Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.230.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2004 r.

Sprostowanie do zawiadomienia Komisji w sprawie współpracy pomiędzy Komisją i sądami państw członkowskich UE odnośnie do stosowania art. 81 i 82 Traktatu WE

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 127 z dnia 9 kwietnia 2016 r.)

(2017/C 230/10)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2017 r.)

Strona 16, pkt 18:

zamiast: "comp-amicus@cec.eu.int",

powinno być: "comp-amicus@ec.europa.eu".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.