Sprostowanie do zaproszenia do wyrażenia zainteresowania kandydowaniem na stałego przewodniczącego wysokiego szczebla zespołu, o którym mowa w art. 143 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, i na jego/jej zastępcę.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.184.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2021 r.

Sprostowanie do zaproszenia do wyrażenia zainteresowania kandydowaniem na stałego przewodniczącego wysokiego szczebla zespołu, o którym mowa w art. 143 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, i na jego/jej zastępcę

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 147 A z dnia 26 kwietnia 2021 r.)

(2021/C 184/14)

(Dz.U.UE C z dnia 12 maja 2021 r.)

Strona 4, pkt XI. Termin:

zamiast: "Termin zgłaszania kandydatur to 10 dni roboczych od daty publikacji zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.",

powinno być: "Termin zgłaszania kandydatur to 20 dni roboczych od daty publikacji zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.