Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków i ubiegania się o dwie nagrody w ramach programów prac na lata 2012 i 2013 siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.210.13

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2012 r.

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków i ubiegania się o dwie nagrody w ramach programów prac na lata 2012 i 2013 siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 202 z dnia 10 lipca 2012 r.)

(2012/C 210/11)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2012 r.)

Strona 8, program szczegółowy "Możliwości":

zamiast:

"7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowejFP7-INCO-2013-5"

powinno być:

"7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowejFP7-INCO-2013-9"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.