Dz.U.UE.C.2018.454.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

SPROSTOWANIA
Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2019 - EAC/A05/2018 - Europejski Korpus Solidarności

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 444 z dnia 10 grudnia 2018 r.)

(2018/C 454/09)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strona 20, pkt 5 "Termin składania wniosków", tabela, wiersze: "Projekty wolontariatu", "Praktyki zawodowe i miejsca pracy" i "Projekty solidarnościowe":

zamiast: "5 lutego 2019 r.",

powinno być: "7 lutego 2019 r.".

Strona 20, pkt 5 "Termin składania wniosków", tabela, wiersz "Partnerstwa na rzecz wolontariatu (umowy szczegółowe na 2019 r. w ramach umowy ramowej o partnerstwie na lata 2018-2020)":

zamiast: "20 kwietnia 2019 r.",

powinno być: "30 kwietnia 2019 r.".