Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.111A.37/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 kwietnia 2010 r.

Sprostowanie do Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych - 28. pełne wydanie

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 302 A z dnia 12 grudnia 2009 r.)

(2010/C 111 A/04)

(Dz.U.UE C z dnia 30 kwietnia 2010 r.)

Strona 279, "75. HORDEUM VULGARE L. - BARLEY", pod 1 "Jęczmień - dwurzędowy", dodaje się następującą pozycję po wierszu dotyczącym "Nairobi":

"Natival*BE 212(15)"

Strona 291, "75. HORDEUM VULGARE L. - BARLEY", pod 2 "Jęczmień - sześciorzędowy":

zamiast:

"Lysevalf: 30.6.2011"

powinno być:

"Lyseval*BE 212(15)"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.