Sprostowanie do wezwania do wyrażenia zainteresowania przez ekspertów naukowych członkostwem w panelach naukowych oraz... - OpenLEX

Sprostowanie do wezwania do wyrażenia zainteresowania przez ekspertów naukowych członkostwem w panelach naukowych oraz Komitecie Naukowym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (Parma, Włochy).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.182.28

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2014 r.

Sprostowanie do wezwania do wyrażenia zainteresowania przez ekspertów naukowych członkostwem w panelach naukowych oraz Komitecie Naukowym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (Parma, Włochy)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 106 z dnia 9 kwietnia 2014 r.)

(2014/C 182/09)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2014 r.)

Strona 26, "11. Termin składania zgłoszeń", akapit pierwszy:

zamiast: "... 18 czerwca 2014 r. do północy...",

powinno być: "... 7 lipca 2014 r. do północy...".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.