Sprostowanie do szkolenia sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji WE oraz współpracy sądowej pomiędzy sędziami krajowymi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.231.47

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2009 r.

Sprostowanie do szkolenia sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji WE oraz współpracy sądowej pomiędzy sędziami krajowymi

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 223 z dnia 16 września 2009 r.)

(2009/C 231/13)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2009 r.)

Strona 14, termin zgłaszania aplikacji:

zamiast: "13 listopada 2009 r.",

powinno być: "27 listopada 2009 r."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.