Sprostowanie do systemów identyfikacji elektronicznej notyfikowanych na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.403.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

Sprostowanie do systemów identyfikacji elektronicznej notyfikowanych na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 401 z dnia 7 listopada 2018 r.)

(2018/C 403/17)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2018 r.)

Strona 7, tabela, kolumna "Środki identyfikacji elektronicznej w ramach notyfikowanego systemu", wpis dotyczący Włoch:

zamiast: "- Telecom Italia

- Trust Technologies S.r.l.",

powinno być: "- Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.