Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.17.24/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1981 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustanawiającego wspólnotową skalę klasyfikacji tusz dorosłego bydła

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 123 z dnia 7 maja 1981 r., str. 3)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 3, tom 39, str. 591)

(Dz.U.UE L z dnia 24 stycznia 2007 r.)

Numer Celex:

zamiast: "31981R1208(03)",

powinno być: "31981R1208(05)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.