Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/548 z dnia 6 kwietnia 2018 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) 2017/1509 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.121.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2018 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/548 z dnia 6 kwietnia 2018 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) 2017/1509 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 91 z dnia 9 kwietnia 2018 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 20 kwietnia 2020 r.)

Strona 6:

zamiast:"72.SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTDRoom 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Chiny30.3.2018Zarejestrowany właściciel, armator i zarządca handlowy statku DONG FENG 6, który 11 lipca 2017 r. załadował węgiel w Hamhung, KRLD, w celu wywozu z naruszeniem sankcji ONZ.
73.SHEN ZHONG

INTERNATIONAL

SHIPPING

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, Chiny30.3.2018Armator i zarządca handlowy pływających pod banderą St Kitts-Nevis statków HAO FAN 2 i HAO FAN 6. 27 sierpnia 2017 r. HAO FAN 6 załadował węgiel w Nampo, KRLD. 3 czerwca 2017 r. HAO FAN 2 załadował północnokoreański węgiel w Nampo, KRLD."
powinno być:"72.SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTDRoom 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Chiny30.3.2018Zarejestrowany właściciel, armator i zarządca handlowy statku DONG FENG 6, który 11 lipca 2017 r. załadował węgiel w Hamhung, KRLD, w celu wywozu z naruszeniem sankcji ONZ.
73.SHEN ZHONG

INTERNATIONAL

SHIPPING

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, Chiny30.3.2018Armator i zarządca handlowy pływających pod banderą St Kitts-Nevis statków HAO FAN 2 i HAO FAN 6. 27 sierpnia 2017 r. HAO FAN 6 załadował węgiel w Nampo, KRLD. 3 czerwca 2017 r. HAO FAN 2 załadował północnokoreański węgiel w Nampo, KRLD."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.