Dz.U.UE.L.2019.8.38/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2018 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1605 z dnia 25 października 2018 r. wykonującego rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 268 z dnia 26 października 2018 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2019 r.)

Strona 19, tabela, pod nagłówkiem "Nazwisko":

zamiast: "Mathias/Joseph NIYONZIMA",

powinno być: "Mathias-Joseph NIYONZIMA".