Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.158.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2014 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 901/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 249 z dnia 22 sierpnia 2014 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 21 czerwca 2017 r.)

1. Strona 124, załącznik I dodatek 25 siódma ramka:

zamiast: "spełniają wymagania określone w pkt 2.6 załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 44/2014.(0)(2)(3)",

powinno być: "spełniają wymagania określone w pkt 2.6 załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 44/2014".

2. Strona 124, załącznik I dodatek 25 siódma ramka:

zamiast: "spełniają wymagania określone w pkt 2.6 załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 44/2014(0)(4)",

powinno być: "spełniają wymagania określone w pkt 5.2 załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 44/2014".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.