Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.178.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2013 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 628/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie metod pracy stosowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego przy prowadzeniu inspekcji standaryzacyjnych i monitorowaniu stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2006

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 179 z dnia 29 czerwca 2013 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 11 lipca 2017 r.)

1. Strona 49, art. 6 tytuł i ust. 1 zdanie drugie:

zamiast: "Krajowy koordynator normalizacji",

powinno być: "Krajowy koordynator do spraw standaryzacji".

2. Strona 49, art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze:

zamiast: "z normalizacją",

powinno być: "ze standaryzacją".

3. Strona 49, art. 6 ust. 2:

zamiast: "krajowymi koordynatorami normalizacji",

powinno być: "krajowymi koordynatorami do spraw standaryzacji".

4. Strona 50, art. 7 ust. 3; strona 50 art. 8 ust. 4:

zamiast: "krajowemu koordynatorowi normalizacji",

powinno być: "krajowemu koordynatorowi do spraw standaryzacji".

5. Strona 51, art. 12 ust. 5:

zamiast: "krajowych koordynatorów normalizacji",

powinno być: "krajowych koordynatorów do spraw standaryzacji".

6. Strona 51, art. 14 ust. 2 zdanie drugie:

zamiast: "krajowym koordynatorem normalizacji",

powinno być: "krajowym koordynatorem do spraw standaryzacji".

7. Strona 51, art. 15 ust. 1 lit. a):

zamiast: "krajowego koordynatora normalizacji",

powinno być: "krajowego koordynatora do spraw standaryzacji".

8. Strona 53, art. 18 ust. 1 lit. a) i b):

zamiast: "widzenia normalizacji",

powinno być: "widzenia standaryzacji".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.