Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.347.43/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 grudnia 2012 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1155/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniającego po raz 183. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335 z dnia 7 grudnia 2012 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 15 grudnia 2012 r.)

Strona 41, załącznik, lit. b):

zamiast: "Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności (alias a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mieżdunarodnyj Błagotworitielnyj Fond). Adres: a) 8820, Mobile Avenue, 1 A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Stany Zjednoczone; b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Stany Zjednoczone; c) (poprzedni adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Stany Zjednoczone; d) (poprzedni adres) 20- 24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Stany Zjednoczone; e) PO box 1937, Khartoum, Sudan; f) Bangladesz; g) Strefa Gazy; h) Jemen. Inne informacje: a) numer identyfikacyjny pracodawcy: 36-3823186 (Stany Zjednoczone); b) nazwa fundacji w Niderlandach to: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).",

powinno być: "Benevolence International Fund (alias a) Benevolent International Fund; b) BIF-Canada). Adres: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Kanada; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Kanada; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1, Kanada; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5, Kanada. Inne informacje: Powiązany z Benevolence International Foundation. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.11.2002.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.