Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.152.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2020 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/163 z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu muramidazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei DSM 32338 jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych, indyków odchowywanych w celach hodowlanych, kurcząt odchowywanych w celach hodowlanych i innych gatunków drobiu odchowywanego w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products Ltd. reprezentowany w Unii przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 34 z dnia 6 lutego 2020 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 15 maja 2020 r.)

Strona 36, załącznik, kolumna siódma:

zamiast: "25 000 25 000 LSU(F)",

powinno być: "25 000 LSU(F)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.