Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.234.31/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2019 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/798 z dnia 17 maja 2019 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 132 z dnia 20 maja 2019 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 11 września 2019 r.)

1. Spis treści oraz strona 1, tytuł:

zamiast: "ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/798 z dnia ...".,

powinno być: "ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/798 z dnia ...".

2. Strona 3, załącznik, pozycja nr 36, kolumna "Imię i nazwisko":

zamiast: "Nizar () al-Asaad () (alias Nizar Asaad)",

powinno być: "Nizar () Al-Asaad () (alias Al-Asad; Assad; Asad)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.