Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.16I.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/73 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 16 z dnia 18 stycznia 2019 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 18 stycznia 2019 r.)

Strona 135, art. 4:

przed zdaniem: "Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.",

dodaje się zdanie w brzmieniu: "Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.