Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1002 z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1153 w celu wyjaśnienia i uproszczenia procedury korelacji oraz dostosowania jej do zmian w rozporządzeniu (UE) 2017/1151

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.345.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1002 z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1153 w celu wyjaśnienia i uproszczenia procedury korelacji oraz dostosowania jej do zmian w rozporządzeniu (UE) 2017/1151

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180 z dnia 17 lipca 2018 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 30 września 2021 r.)

1. Strona 14, załącznik pkt 11 - pkt 4.2.1.4.1 nagłówek wzoru 1(a):

zamiast: "Formula 1(a)",

powinno być: "Wzór 1(a)".

2. Strona 14, załącznik pkt 11 - pkt 4.2.1.4.1 akapity dotyczące wzorów 1(b), 2 i 3:

zamiast: "Formula 1(b)

Formula 2

Formula 3

powinno być: "Wzór 1(b)

Wzór 2

Wzór 3

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.