Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.172.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2015 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 296 z dnia 12 listopada 2015 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 5 lipca 2017 r.)

Strona 3, art. 4:

zamiast: "XVI",

powinno być: "XVII".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.