Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2017/2391 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w... - OpenLEX

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2017/2391 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.205.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2017/2391 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 350 z dnia 29 grudnia 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 5 sierpnia 2019 r.)

1.
Strona 4, art. 1 pkt 5, art. 4b ust. 4 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1059/2003:

zamiast: "a) typologia obszarów miejskich i wiejskich:",

powinno być: "a) typologia miejsko-wiejska:".

2.
Strona 4, art. 1 pkt 5, art. 4b ust. 4 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1059/2003:

zamiast: "b) typologia obszarów metropolitarnych:",

powinno być: "b) typologia metropolitalna:".

3.
Strona 4, art. 1 pkt 5, art. 4b ust. 4 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1059/2003:

zamiast: "c) typologia obszarów przybrzeżnych:",

powinno być: "c) typologia przybrzeżna:".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.