Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.320.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 2008 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39 z dnia 13 lutego 2008 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 30 listopada 2013 r.)

1. Strona 26, załącznik I, pkt 1 lit. b):

zamiast: "(...) objętościowa moc alkoholu: 96,0 % obj.;",

powinno być: "(...) objętościowa zawartość alkoholu: 96,0 %;".

2. Strona 28, załącznik I, pkt 11, s. 29, załącznik II, pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b), s. 30, załącznik II, pkt 4 lit. b), s. 31, załącznik II, pkt 5 lit. b) i pkt 6 lit. b), s. 35, załącznik II, pkt 13 lit. b) i pkt 15 lit. b), s. 37, załącznik II, pkt 20 lit. b), s. 38, załącznik II, pkt 22 lit. b), pkt 23 lit. b) i pkt 24 lit. b), s. 43, załącznik II, pkt 42 lit. b):

zamiast: "(...) objętościowa moc (...)",

powinno być: "(...) objętościowa zawartość (...)".

3. Strona 17, motyw 14:

zamiast: "(...) przepisy dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych na napojach spirytusowych (...)",

powinno być: "(...) przepisy dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (...)".

4. Strona 20, art. 9 ust. 8:

zamiast: "8. Nazw handlowych napojów spirytusowych nie wolno zastępować żadnymi znakami towarowymi, nazwami marek czy nazwami wyszukanymi.",

powinno być: "8. Nazw handlowych napojów spirytusowych nie wolno zastępować żadnymi znakami towarowymi, nazwami marek czy nazwami wymyślonymi.".

5. Strona 35, załącznik II, pkt 15 lit. a) akapit czwarty:

zamiast: "Maksymalne poziomy pozostałości odnoszące się do alkoholu etylowego (...)",

powinno być: "Maksymalne poziomy pozostałości dla alkoholu etylowego (...)".

6. Strona 39, załącznik II, pkt 26 lit. a):

zamiast: "Pastis to napój spirytusowy aromatyzowany anyżem zawierający (...)",

powinno być: "Pastis to napój spirytusowy anyżowy zawierający (...)".

7. Strona 39, załącznik II, pkt 28 lit. a):

zamiast: "a) Anis to napój spirytusowy aromatyzowany anyżem, którego (...)",

powinno być: "a) Anis to napój spirytusowy anyżowy, którego (...)".

8. Strona 39, załącznik II, pkt 29 lit. a):

zamiast: "(...) Anis destylowany to anis zawierający alkohol destylowany przy użyciu nasion (...)",

powinno być: "(...) Anis destylowany to anis zawierający alkohol destylowany z udziałem nasion (...)".

9. Strona 41, załącznik II, pkt 33:

zamiast: "33. Crème de (nazwa owocu lub użytego surowca)

a) Napoje spirytusowe znane pod nazwą Crème de (uzupełnioną nazwą owocu lub użytego surowca), z wykluczeniem przetworów mlecznych, to likiery o minimalnej zawartości cukru wynoszącej 250 gramów w litrze, wyrażonego jako cukier inwertowany.

b) Minimalna zawartość alkoholu w Crème de (z nazwą owocu lub użytego surowca) wynosi 15 % obj. (...)",

powinno być: "33. Krem z (nazwa owocu lub użytego surowca)

a) Napoje spirytusowe znane pod nazwą Krem z (uzupełnioną nazwą owocu lub użytego surowca), z wykluczeniem przetworów mlecznych, to likiery o minimalnej zawartości cukru wynoszącej 250 gramów w litrze, wyrażonego jako cukier inwertowany.

b) Minimalna zawartość alkoholu w Kremie z (z nazwą owocu lub użytego surowca) wynosi 15 % obj. (...)".

10. Strona 42, załącznik II, pkt 37:

zamiast: "37. Gin z tarniny

a) Gin z tarniny to likier wytwarzany w drodze maceracji owoców tarniny w ginie, z ewentualnym dodatkiem soku z tarniny.

b) Minimalna zawartość alkoholu w ginie z tarniny wynosi 25 % obj.

c) Do przyrządzania ginu z tarniny można używać wyłącznie (...)",

powinno być: "37. Sloe gin

a) Sloe gin to likier wytwarzany w drodze maceracji owoców tarniny w ginie, z ewentualnym dodatkiem soku z tarniny.

b) Minimalna zawartość alkoholu w sloe gin wynosi 25 % obj.

c) Do przyrządzania sloe gin można używać wyłącznie (...)".

11. Strona 44, załącznik II, pkt 43 lit. a):

zamiast: "a) Mistrà to bezbarwny napój spirytusowy aromatyzowany anyżem lub naturalnym anetolem:",

powinno być: "a) Mistrà to bezbarwny napój spirytusowy anyżowy lub aromatyzowany naturalnym anetolem:".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.