Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.60.140

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2012 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 201 z dnia 27 lipca 2012 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 2 marca 2013 r.)

Strona 132, art. 78 ust. 1:

zamiast: "1. Do dnia 16 stycznia 2014 r. państwa członkowskie przekazują Komisji: ...",

powinno być: "1. Do dnia 16 listopada 2014 r. państwa członkowskie przekazują Komisji: ...".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.