Dz.U.UE.L.2019.40.109

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2014 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z dnia 9 grudnia 2014 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 12 lutego 2019 r.)

Strona 10 art. 4 pkt 6 lit. b):

zamiast:

"klienta w rozumieniu dyrektywy 2002/92/WE, w przypadku gdy nie kwalifikowałby się on jako klient branżowy zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE"

powinno być:

"klienta w rozumieniu dyrektywy 2002/92/WE, w przypadku gdy nie kwalifikowałby się on jako klient profesjonalny zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE".