Dz.U.UE.L.2019.11.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 2019 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/26 z dnia 8 stycznia 2019 r. uzupełniającego prawodawstwo Unii dotyczące homologacji typu w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 8 I z dnia 10 stycznia 2019 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Okładka, spis treści, oraz s. 1:

zamiast: "II Akty o charakterze nie ustawodawczym",

powinno być: "I Akty ustawodawcze".