Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.312.107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2225 z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 z dnia 9 grudnia 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 7 grudnia 2018 r.)

Strona 5, art. 1 pkt 3 - nowy art. 6a ust. 3 lit. f):

zamiast: "(...) posiadacze paszportów wydanych przez Państwo Watykańskie;",

powinno być: "(...) posiadacze paszportów wydanych przez Państwo Watykańskie lub Stolicę Apostolską;".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.