Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.198.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2017 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 168 z dnia 30 czerwca 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 28 lipca 2017 r.)

Strona 11, art. 9 ust. 2:

zamiast: "Do dnia 21 maja 2018 r.",

powinno być: "Do dnia 2 czerwca 2018 r.".

Strona 11, art. 10 ust. 2:

zamiast: "Do dnia 21 marca 2021 r.",

powinno być: "Do dnia 2 kwietnia 2021 r.".

Strona 11, art. 11 ust. 2:

zamiast: "Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 marca 2018 r.",

powinno być: "Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2018 r.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.