Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.157.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2016 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2134 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338 z dnia 13 grudnia 2016 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 20 czerwca 2017 r.)

Strona 31, załącznik IV, nowy załącznik VII, formularz, trzecia rubryka "Pozwolenie nr" w wierszu "na podstawie artykułu":

zamiast:

"7d",

powinno być:

"7e".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.