Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.137.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2016 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014

Strona 47, art. 42 ust. 2 lit. g) i h):

zamiast: "g) w odniesieniu do osoby fizycznej - maksymalne administracyjne sankcje pieniężne w wysokości (...)

h) w odniesieniu do osoby prawnej - maksymalne administracyjne sankcje pieniężne w wysokości (...)",

powinno być: "g) w odniesieniu do osoby fizycznej - maksymalne administracyjne kary pieniężne w wysokości (...)

h) w odniesieniu do osoby prawnej - maksymalne administracyjne kary pieniężne w wysokości (...)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.