Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2559/98 z dnia 27 listopada 1998 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1998.320.27/1

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1998 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2559/98 z dnia 27 listopada 1998 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 320 z dnia 28 listopada 1998 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 9, tom 1, s. 319)

(Dz.U.UE L z dnia 16 kwietnia 1998 r.)

1. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast: "denaturacja",

powinno być: "skażenie",

2. Strona 319, motyw 2:

zamiast: "(...) zmianę co do formuły denaturatu dopuszczonego (...),",

powinno być: "(...) zmianę do procedury skażenia dopuszczonej (...),".

3. Strona 319, art. 1 pozycja "Włochy" tiret drugie:

zamiast: "0,8 grama bitreksu,",

powinno być: "0,8 grama benzoesanu denatonium,".

4. Strona 319, art. 1 pozycja "Włochy" tiret trzecie:

zamiast: "3 gramy wodnego 25 % roztworu (wagowo) czerwieni reaktywnej nr 24 z Listy Barwników Wskaźnikowych",

powinno być: "3 gramy czerwieni reaktywnej CI 24, wodny roztwór 25 % (wagowo).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.