Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowującego i wykonującego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniającego decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.244.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2005 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowującego i wykonującego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniającego decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r.

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 369 z dnia 16 grudnia 2004 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 20 września 2005 r.)

Na stronie 34, załącznik I, pod nagłówkiem "I. Jednoczesna druga uprawa lub poplon, grzyby, nawadnianie i grunty orne odłogowane":

zamiast: "4. Tereny podlegające programom zachęt w zakresie odłogowania w podziale na:",

powinno być: "8. Tereny podlegające programom zachęt w zakresie odłogowania w podziale na:".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.