Dz.U.UE.L.2019.42.34/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2006 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1664/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do środków wykonawczych, dotyczącego niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego niektóre środki wykonawcze

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320 z dnia 18 listopada 2006 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 13 lutego 2019 r.)

Strona 14, art. 1 pkt 2 - art. 6a:

zamiast: "przedsiębiorcy sektora spożywczego",

powinno być: "podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze".