Dz.U.UE.L.2019.42.36/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2006 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320 z dnia 18 listopada 2006 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 13 lutego 2019 r.)

1. Strona 11, motyw 1:

zamiast: "przedsiębiorstwa sektora spożywczego",

powinno być: "podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze".

2. Strona 12, załącznik pkt 2 - załącznik IV rozdział II pkt 2 zdanie pierwsze:

zamiast: "przedsiębiorstwo sektora spożywczego",

powinno być: "podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze".

3. Strona 12, załącznik pkt 2 - załącznik IV rozdział II pkt 2 zdanie drugie:

zamiast: "Zawieszenie to lub wymagania te mają zostać utrzymane dopóki przedsiębiorstwo sektora spożywczego udowodni, że surowe mleko i siara ponownie spełniają kryteria.",

powinno być: "Zawieszenie to lub wymagania te mają zostać utrzymane, dopóki podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze nie udowodni, że surowe mleko i siara ponownie spełniają kryteria.".