Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1277/2004 zmieniającego po raz 37 rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.353.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2004 r.

SPROSTOWANIA
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające po raz 37 rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 241 z dnia 13 lipca 2004 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 27 listopada 2004 r.)

Na stronie 13 w pkt. 2 a):

zamiast: "Abulaziz",

powinno być: "Abdulaziz".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.