Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1153/2004 ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stokowe jabłka i brzoskwinie).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.233.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2004 r.

SPROSTOWANIA
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stokowe jabłka i brzoskwinie) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 223 z 24 czerwca 2004 r.)

Na str. 8 w Załączniku, w przypisie (2), w miejscu przeznaczenia F03: skreśla się "Estonii".

Na str. 8 w Załączniku, w przypisie (2), w miejscu przeznaczenia F08: skreśla się "Słowacji, Łotwy, Litwy i Estonii".

Na str. 8 w Załączniku, w przypisie (2), w miejscu przeznaczenia F09: tiret pierwsze: skreśla się "Słowenia" i "Malta".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.