Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 637/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zawieszającego składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.187.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2010 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 637/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zawieszającego składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 186 z dnia 20 lipca 2010 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 21 lipca 2010 r.)

Strona 25, tabela "Cukier z krajów bałkańskich" otrzymuje brzmienie:

Cukier z krajów bałkańskich

Rok gospodarczy 2009/2010

Wnioski złożone od dnia 1.7.2010 r. do dnia 7.7.2010 r.

Nr porządkowyKrajWspółczynnik przydziału

(w %)

Kolejne wnioski
09.4324Albania-
09.4325Bośnia i Hercegowina(1)Zawieszone
09.4326Serbia, Czarnogóra oraz Kosowo(*)(1)
09.4327Była Jugosłowiańska Republika Macedonii-
09.4328Chorwacja(1)
"-": Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia.

(*) Kosowo zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244/1999.

(1) Nie dotyczy: wnioski nie przekraczają dostępnych ilości i zostają w pełni pozytywnie rozpatrzone.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.