Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.43.43/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2011 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 150/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz mięsa zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 46 z dnia 19 lutego 2011 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2019 r.)

1. Strona 14, motyw 1 zdanie trzecie, motyw 2 zdanie pierwsze, motyw 4 zdanie drugie, motyw 5 zdanie pierwsze i drugie:

zamiast:

"przedsiębiorstwa sektora spożywczego",

powinno być:

"podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze".

2. Strona 14, motyw 2 zdanie drugie; strona 16, załącznik pkt 1 - załącznik III sekcja III pkt 3a wyrażenie wprowadzające:

zamiast:

"przedsiębiorcy sektora spożywczego",

powinno być:

"podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze".

3. Strona 15, motyw 10; strona 16, załącznik pkt 2 - załącznik III sekcja IV rozdział II pkt 4 lit. a) akapit drugi zdanie drugie i akapit trzeci:

zamiast:

"zakładu przetwórstwa dziczyzny",

powinno być:

"zakładu obróbki dziczyzny".

4. Strona 16, załącznik pkt 1 - załącznik III sekcja III pkt 3a lit. b):

zamiast:

"przedsiębiorstwo sektora spożywczego wykazało",

powinno być:

"podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze wykazał".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.