Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.31.108/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2017 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312 z dnia 28 listopada 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 1 lutego 2019 r.)

Strona 76, art. 36 ust. 8:

zamiast: "8. W terminie do dnia 18 czerwca 2019 r. każdy OSP przedkłada ENTSO energii elektrycznej dane niezbędne do przygotowania i przedłożenia sprawozdania zgodnie z ust. 7.",

powinno być: "8. W terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. każdy OSP przedkłada ENTSO energii elektrycznej dane niezbędne do przygotowania i przedłożenia sprawozdania zgodnie z ust. 7.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.