Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3893/88 z dnia 14 grudnia 1988 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2290/83 ustanawiające przepisy w celu wykonania art. 50-59 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1988.346.32/1

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1988 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3893/88 z dnia 14 grudnia 1988 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2290/83 ustanawiające przepisy w celu wykonania art. 50-59 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 346 z dnia 15 grudnia 1988 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 4, s. 34)

(Dz.U.UE L z dnia 15 grudnia 1988 r.)

1. Strona 34, art. 1 pkt 3:

zamiast: "(...) do uiszczenia odpowiednich należności przywozowych, (...)",

powinno być: (...) do uiszczenia odpowiednich należności celnych przywozowych, (...)".

2. Strona 35, art. 1 pkt 5 - art. 15d:

zamiast: "(...) do części zapasowych, części składowych, specjalnego wyposażenia (...)",

powinno być: "(...) do części zapasowych, komponentów, specjalnego wyposażenia (...)".

3. Strona 35, art. 1 pkt 6:

zamiast: "(...) części zapasowych, części składowych, wyposażenia (...)",

powinno być: "(...) części zapasowych, komponentów, wyposażenia (...)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.