Sprostowanie do publikacji informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina na podstawie art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, C/2024/1810, 29 lutego 2024 r.)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.90037

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lutego 2024 r.

Sprostowanie do publikacji informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina na podstawie art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, C/2024/1810, 29 lutego 2024 r.)

(Dz.U.UE C z dnia 18 czerwca 2024 r.)

Strona 7, nagłówek "Link do specyfikacji produktu":

zamiast: "https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-f57bb70c-e0a8-44c0-bc75-3aeca81c658d",

powinno być: "https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-caece759-9ae4-4f47-afd7-df30155551e3".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.