Dz.U.UE.C.2019.60.37

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

SPROSTOWANIA
Sprostowanie do powiadomienia o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE - Wniosek podmiotu zamawiającego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 58 z dnia 14 lutego 2019 r.)

(2019/C 60/10)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

Strona 15 i okładka, nagłówek: "Inne akty - Komisja Europejska" powinien zostać zastąpiony przez nagłówek: "Informacje - Informacje dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Urząd Nadzoru EFTA".