Sprostowanie do ozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/444 z dnia 16 grudnia 2022 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 o środki zapewniające skuteczny dostęp do służb ratunkowych za pomocą zgłoszeń alarmowych kierowanych pod jednolity europejski numer alarmowy "112"

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.68.182

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 2023 r.

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/444 z dnia 16 grudnia 2022 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 o środki zapewniające skuteczny dostęp do służb ratunkowych za pomocą zgłoszeń alarmowych kierowanych pod jednolity europejski numer alarmowy "112"

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65 z dnia 2 marca 2023 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 6 marca 2023 r.)

Strona 7, art. 7 ust. 2 zdanie pierwsze:

zamiast: "2. Państwa członkowskie przygotowują i przekazują Komisji, nie później niż dnia 5 listopada 2023 r., plan działania dotyczący modernizacji krajowego systemu PSAP w celu umożliwienia odbierania, przyjmowania i przetwarzania zgłoszeń alarmowych za pomocą technologii z komutacją pakietów.",

powinno być: "2. Państwa członkowskie przygotowują i przekazują Komisji, nie później niż dnia 5 grudnia 2023 r., plan działania dotyczący modernizacji krajowego systemu PSAP w celu umożliwienia odbierania, przyjmowania i przetwarzania zgłoszeń alarmowych za pomocą technologii z komutacją pakietów.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.