Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu stałym na ustalanie opłat i/lub refundacji wywozowych na cukier biały (nr 1/2005).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.220.43/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 września 2005 r.

Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu stałym na ustalanie opłat i/lub refundacji wywozowych na cukier biały (nr 1/2005)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 176 z dnia 16 lipca 2005 r.)

(2005/C 220/07)

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2005 r.)

Na str. 27, w pkt III. OFERTY:

zamiast: "Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

Referat 323

D-53168 Frankfurt am Main

Tel: (49-228) 6845-0

Fax: (49-228) 6845-3624/3794",

powinno być: "Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

Referat 323

D-53168 Bonn

Tel: (49-228) 6845-0

Fax: (49-228) 6845-3624/3794".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.