Sprostowanie do ogłoszenia o konkursach otwartych - EPSO/AD/375/20 - Prawnicy lingwiści (AD 7) języka duńskiego (DA) - EPSO/AD/376/20 - Prawnicy lingwiści (AD 7) języka greckiego (EL) - EPSO/AD/377/20 - Prawnicy lingwiści (AD 7) języka francuskiego (FR) - EPSO/AD/378/20 - Prawnicy lingwiści (AD 7) języka chorwackiego (HR) - EPSO/AD/379/20 - Prawnicy lingwiści (AD 7) języka polskiego (PL) ( Dz.U. C 72 A z 5.3.2020 ).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.123A.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2020 r.

SPROSTOWANIA
Sprostowanie do ogłoszenia o konkursach otwartych - EPSO/AD/375/20 - Prawnicy lingwiści (AD 7) języka duńskiego (DA) - EPSO/AD/376/20 - Prawnicy lingwiści (AD 7) języka greckiego (EL) - EPSO/AD/377/20 - Prawnicy lingwiści (AD 7) języka francuskiego (Fr) - EpSO/AD/378/20 - Prawnicy lingwiści (AD 7) języka chorwackiego (HR) - EPSO/AD/379/20 - Prawnicy lingwiści (AD 7) języka polskiego (PL)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 72 A z dnia 5 marca 2020 r.)

(2020/C 123 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 16 kwietnia 2020 r.)

1.
Strona 1:

zamiast:

"Termin składania zgłoszeń: 7 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli",

powinno być:

"Termin składania zgłoszeń: 5 maja 2020 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli".

2.
Strona 6:

zamiast:

"Zgłoszenia można składać przez internet na stronie EPSO http://jobs.eu-careers.eu/ do:

7 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli",

powinno być:

"Zgłoszenia można składać przez internet na stronie EPSO http://jobs.eu-careers.eu/ do:

5 maja 2020 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.