Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.67.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lutego 2015 r.

Sprostowanie do jednolitego dokumentu wniosku o rejestrację nazwy "Oli de l'Empordà"/"Aceite de L'Empordà" jako chronionej nazwy pochodzenia opublikowanego zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 358 z 10 października 2014 r.)

(2015/C 67/11)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lutego 2015 r.)

We wszystkich wersjach językowych:

strona 9, pkt 3.2 akapit siódmy:

zamiast: "świeżo ściętej trawy i orzecha",

powinno być: "świeżo ściętej trawy lub orzecha".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.