Sprostowanie do informacji dotyczącej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który przyjął dokumenty... - OpenLEX

Sprostowanie do informacji dotyczącej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który przyjął dokumenty opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 209 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.218.24

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

Sprostowanie do informacji dotyczącej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który przyjął dokumenty opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 209 z dnia 30 czerwca 2017 r.

(2017/C 218/14)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2017 r.)

Strona 1 okładki, część "I Rezolucje, zalecenia i opinie":

zamiast: "523. sesja plenarna EKES-u w dniach 22 i 23 lutego 2017 r.",

powinno być: "524. sesja plenarna EKES-u w dniach 29 i 30 marca 2017 r.".

Strona 1 okładki, część "III Akty przygotowawcze":

zamiast: "523. sesja plenarna EKES-u w dniach 22 i 23 lutego 2017 r.",

powinno być: "524. sesja plenarna EKES-u w dniach 29 i 30 marca 2017 r.".

Strona 1:

zamiast: "523. SESJA PLENARNA EKES-U W DNIACH 22 I 23 LUTEGO 2017 R.",

powinno być: "524. SESJA PLENARNA EKES-U W DNIACH 29 I 30 MARCA 2017 R.".

Strona 15:

zamiast: 523.SESJA PLENARNA EKES-U W DNIACH 22 I 23 LUTEGO 2017 R.",

powinno być: "524. SESJA PLENARNA EKES-U W DNIACH 29 I 30 MARCA 2017 R.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.