Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.46.37/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 1991 r.

SPROSTOWANIE
do dyrektywy Rady z dnia 28 stycznia 1991 r. zmieniającej dyrektywę 72/462/EWG w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przed przywozem z państw trzecich bydła, trzody chlewnej, świeżego mięsa lub produktów mięsnych, w celu objęcia nią owiec i kóz

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Wydanie Specjalne 2004, rozdział 3, tom 11, str. 165)

(Dz.U.UE L z dnia 19 lutego 1991 r.)

W tytule i w tekście,

zamiast: "przed przywozem",

powinno być: "przy przywozie".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.