Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.339.39/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 1979 r.

Sprostowanie do dyrektywy Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 281 z dnia 10 listopada 1979 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 1, str. 128)

(Dz.U.UE L z dnia 6 grudnia 2006 r.)

Sprostowanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 190 z dnia 12 lipca 2006 r., str. 99 zostaje anulowane.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.